Föreningen

Bostadsrättsföreningen

Kummelnäs Gård

Föreningen

Brf Kummelnäs Gård skapades 1992 av entreprenören Torsten Kai-Larsen som detta år köpte tomten kring gården. Då skicket på huvudbyggnaden var i så dåligt skick ansökte man om rivningslov för att kunna bygga upp huvudbyggnaden igen i gammal stil.

Rivningen beviljades och 1993 stod den nya huvudbyggnaden klar.


Tomten rymmer förutom huvudbyggnaden och dess sidohus 6 bostadshus, totalt har föreningen 20 hushåll. På  den ca 20 000 m2 stora tomten finns även ett lusthus där olika aktiviteter hålls varje vecka. Andra gemensamhetsytor på gården är bland annat lekplats och en fotbollsplan.


Föreningen har en egen brygganläggning med bastu och båtplatser som nyttjas av föreningens medlemmar.

Brygganläggningen

Styrelsen

  •  Annica Ring, ordförande
  •  Göran Eneroth, kassör
  •  Jonas Thelaus, sekreterare
  •  Eva Helén, ledamot
  •  Per Olsson, ledamot
  •  Birgitta Enquist, suppleant
  •  Jessica Lilo, suppleant

  •  Eva Suits, valberedningen
  •  Mattias Grahn, valberedningen

Copyright 2020  ©  Kummelnäs Gård