Historia

Bostadsrättsföreningen

Kummelnäs Gård

Historia

Johan Paulinus Lilienstedt

Under 1600 ägs det lilla torpet vid Kumblenäset (Kummelnäs) av olika familjer med adlig anknytning (Månsson Rospigg Eketrä 1608-1634, Carlsson Gyllenhjelm 1634-1650, Ribbing 1650-1695). Men då kungen 1695 drar in egendomen med hus, bönder och kreatur till följd av att den förste ägaren, Sven Månsson Rospigg Eketrä, underlåtit att göra rusttjänst, övertas egendomen av riksrådet Johan Paulinus Lilienstedt. Kummelnäs Gård blir härmed  en av tre gårdar i Boo som får säterirättigheter.


1698 låter Lilienstedt uppföra en ny huvudbyggnad dit han och hans hustru Margareta flyttar. Under kommande år bygger Lilienstedt ett mindre imperium i och genom byten och andra övertaganden äger till slut Lilienstedt hela Ormingelandet förutom Tollare, Boo gård, lilla Björknäs och Velamsund.


Under ryssarnas härjningar längs den svenska ostkusten år 1719 lyckades Kummelnäs Gård mot alla odds undgå nedbränning. Johan Paulinus Lilienstedt blir som kung Karl XII’s rådgivare och förhandlingschef delaktig i undertecknandet av fredsavtalet med Ryssland år 1721, även känd som den Gyldene Freden. Johan Paulinus Lilienstedt dör 1732 och familjen Lilienstedt äger storgodset fram till 1787.


Kummelnäs Gård ägs under de kommande 40 åren av flertalet olika familjer och gården byggs om under flera etapper och kompletterats med bland annat flyglar och övervåning.


Foto: Carl-Oscar Östling

Familjen Palmstedt köper 1826 gården och nu tilltar industrialiseringen och kommersialiseringen av området. Många torp och byggnader utarrenderas som sommarnöjen. Familjen Palmstedt låter uppföra en ättiksfabrik söder om gårdsbyggnaden. Ättiksfabriken, den s.k. Vita Längan, är i bruk fram till 1851 men byggnaden finns än idag kvar och inhyser nu en förskola. Kummelnäs Varv startar sin verksamhet i Lövbergaviken kring 1870. Varvet finns fortfarande kvar men har idag flyttat till Kummelnäsviken.


Gårdens storhetstid som storgods är över under slutet av 1800-talet då stora markområden styckas och säljs. Under början av 1900-talet fungerar Kummelnäs Gård som pensionat och konvalescenshem under Advokat John Wibergs ägo.


Mellan 1961 och 1987 ägs sedan gården av familjen Ljungdal. Man begär styckning av tomten i syfte att finansiera en välbehövlig renovering av byggnaden. Begäran avslås dock.


1992 säljs gården till Torsten Kai-Larsen som planerar att exploatera tomten där gården står. Den Q-märkning som gården vid tiden står under rivs upp och gårdsbyggnaden rivs. Bostadsrättsföreningen Kummelnäs Gård bildas.


1993 inleds byggandet av ny huvudbyggnad och kringliggande byggnader.Källor: hembygd.se, kummelnas.se, infobank.nacka.se


Copyright 2020  ©  Kummelnäs Gård